Flag

Caribou trong dịch Covid: Các cuộc thi diễn ra trực tuyến như thường lệ. Tham khảo mục FAQ để đặt câu hỏi.

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu

Sudoku của Ngày

Kích cỡ của bàn cờ Sudoku 

Lời giải cho câu đố

Tổng số lần chơi của kích cỡ 9×9: 81382
Số lần thắng của kích cỡ 9×9: 2762
Tổng số lần chơi: 465476
Tổng số lần thắng: 28852