Flag
Caribou in Covid: Contests are running online as usual. Check out the FAQ for further questions.

Lịch sử Toán học

English | Français | فارسی | 中文 | Українська| Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu

Archimedes của Syracuse

Archimedes

Archimedes là một nhà toán học, vật lý học, kỹ sư, nhà phát minh và nhà thiên văn học người Hy Lạp. Ông sinh năm 287 trước Công nguyên tại Syracuse, Sicily. Mặc dù hầu như không có chi tiết nào về cuộc đời của ông được biết đến, Archimedes thường được coi là nhà toán học vĩ đại nhất thời cổ đại và là một trong những người vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông đã phát minh ra một máy bơm để nâng nước từ một con sông và một "tấm gương cháy" hình parabol – thứ được sử dụng để tập trung các tia nắng mặt trời tác động vào các tàu gỗ, từ đó đốt cháy chúng.

Có lẽ một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về ông là sự khám phá ra nguyên lý của lực nổi. Lực nổi là một lực hướng lên do một chất lỏng (như nước) tác động để giữ các vật thể nổi hoặc làm chậm quá trình rơi xuống của chúng vào chất lỏng. Lịch sử kể rằng Archimedes đã khám phá ra nguyên lý nổi khi đang tắm và rất phấn khích đến nỗi ông đã khỏa thân chạy ra đường và hét lên "Eureka!".

Archimedes cũng được ghi nhận là người đã phát triển một số ý tưởng về phép tính, gần 2000 năm trước khi chúng được tạo ra bởi Isaac Newton và Gottfried Leibniz; Ông cũng được công nhận cho sự ước lượng ấn tượng và gần đúng giá trị của số pi (π).

Trong tác phẩm "Người đếm cát", Archimedes đã đặt ra nhiệm vụ bất khả thi là tính toán số lượng hạt cát mà vũ trụ có thể chứa. Ông thách thức rằng đó không phải là một thứ không thể làm được, ngay cả khi hạt cát quá nhỏ hoặc quá nhiều để có thể đếm. Để giải quyết vấn đề về hạt cát, Archimedes đã phát minh ra một hệ thống dựa trên vô số hoặc "không thể đếm được" trong tiếng Hy Lạp (Nó cũng được ký hiệu là 10.000 trong hệ thống số Hy Lạp). Ông đã sửa một hệ thống số bằng cách sử dụng lũy thừa của vô số và vô số (10 000 x 10 000 = 100 triệu) và cuối cùng tính được số hạt cát trong vũ trụ là 8 x 10 63 hạt. Archimedes qua đời vào năm 212 trước Công nguyên ở Syracuse.

Sources:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.ancientgreece.com/s/People/Archimedes/

http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes

Brahmagupta

Brahmagupta

Brahmagupta là một trong những nhà toán học và thiên văn học vĩ đại nhất thế kỷ thứ 7 của Ấn Độ. Ông đến từ bang Rajasthan phía Tây Bắc Ấn Độ. Một trong những chủ đề ông nghiên cứu là lời giải số nguyên của cái mà ngày nay được gọi là phương trình Pell như x^2 − 92y^2 = 1. Ông từng nói "Một người có thể giải bài toán này trong vòng một năm chính là một nhà toán học.".

Brahmagupta giái thích cách tìm lập phương và căn bậc ba của một số nguyên và tìm ra công thức rõ ràng cho tổng bình phương và tổng lập phương của n số tự nhiên đầu tiên. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của ông là nghiên cứu về số 0 (khi đó còn tương đối mới). Ông đưa ra những quy tắc về cộng, trừ và nhân các số với số 0. "Brahmasphutasiddhanta" của ông là văn bản được biết đến sớm nhất thừa nhận số 0 là một số thay vì chỉ là một chữ số thay thế hoặc một ký hiệu cho việc thiếu số lượng.

Nguồn:

https://www.storyofmathematics.com/indian_brahmagupta.html