Flag

Caribou in Covid: Contests are running online as usual. Check out the FAQ for further questions.

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani| ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu

Archimedes of Syracuse

Archimedes

Archimedesគឺជាគណិតវិទូ រូបវិទូ វិស្វករ អ្នកឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងជាតារាវិទូនៃជនជាតិក្រិចផងដែរ។ គាត់បានកើតនៅឆ្នាំ២៨៧មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងក្រុងSyracuse, កោះSicily។ ទោះបីជាសេចក្តីលម្អិតស្តីពីជីវិតរបស់គាត់មួយចំនួនត្រូវបានគេស្គាល់ក៏ដោយ គាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគណិតវិទូដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅសម័យបុរាណកាល ហើយជាមនុស្សអស្ចារ្យបំផុតនាសម័យបច្ចុប្បន្នផងដែរ។ គាត់បានច្នៃបង្កើតស្នប់មូយដែលប្រើសម្រាប់បូមទឹកឡើងមកពីទន្លេ និងកញ្ចក់បាច់ពន្លឺប៉ារ៉ាបូដែលគេប្រើដោយកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់វាយប្រហារកប៉ាលឈើដោយគ្រាន់តែដាក់វាឱ្យត្រូវកំណុំពន្លឺភ្លើង។

ប្រហែលជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងដែលល្បីល្បាញបំផុតរបស់គាត់គឺការរុករកឃើញនូវគោលការណ៍នៃភាពអណ្ដែត។ ការអណ្តែតជាកម្លាំងដោលទៅលើដែលរុញច្រានដោយអង្គធាតុរាវ(ដូចជាទឹក)កម្លាំងនោះអាចឲ្យវត្ថុមួយនៅអណ្អែត ហើយក៏អាចឱ្យវត្ថុនោះលិចចូលក្នុងអង្គធាតុរាវវិញដោយសន្សឹមៗផងដែរ។ ប្រវត្តិសាស្រ្តបានបង្ហាញថាលោកArchimedes បានរកឃើញនូវគោលការណ៍នៃភាពអណ្អែតនេះខណៈពេលគាត់ងូតទឹក។ គាត់មានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់រត់ចេញមកក្រៅហើយស្រែកនៅតាមផ្លូវថា”ជយោៗ”ទាំងដែលខ្លួនលោកស្រាតននលគក។

លោកArchimedes ក៏ត្រូវបានគេផ្តល់កិត្តិយសជូនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍគំនិតមួយចំនួននៃការគណនា ប្រហែលជិត២០០០ឆ្នាំ មុនការបង្កើតដោយលោកអ៊ីសាក់ញូតុន និងលោក Gottfried Leibniz។ គាត់ត្រូវបានគេចង់ចាំនូវតម្លៃប្រហែលបែបប្រាកដប្រជានៃចំនួនផាយ (π)របស់គាត់។

នៅក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់«អ្នករាប់គ្រាប់ខ្សាច់» លោកArchimedesបានបកស្រាវនូវកិច្ចការដែលមិនអាចទៅរួចក្នុងការរាប់ចំនួនគ្រាប់ខ្សាច់ក្នុងចក្រក្រវាឡ។ គាត់បានជំនះថា វាពិតជាអាចធ្វើបានទោះបីជាគ្រាប់ខ្សាច់វាតូចខ្លាំងឬមានចំនួនដ៏ច្រេីនមហិមាក្នុងការរាប់ក្តី។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការរាប់ចំនួនគ្រាប់ខ្សាច់លោកArchimedesបានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធមួយដែលនៅជុំវិញចំនួនដ៏ច្រើនមហិមានោះឬ ន័យក្នុងភាសាក្រិចថា«មិនអាចរាប់បាន» (ក្នុងប្រព័ន្ធលេខរបស់ក្រិចវាតំណាងឲ្យចំនួន១០០០០)។ គាត់បានជំនួសប្រព័ន្ធលេខដោយប្រើស្វ័យគុណនៃចំនួនដ៏ច្រើនមហិមា(១០០០០­­×១០០០០=១០០លាន)ហើយទីបំផុតគាត់គណនាចំនួនគ្រាប់ខ្សាច់ដ៏ច្រេីនក្នុងចក្រក្រវាឡបានជា 8 x 1063 គ្រាប់។លោកArchimedes បានអនិច្ចកម្មក្នុងឆ្នាំ២១២មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងក្រុងSyracuse.។

ប្រភព:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.ancientgreece.com/s/People/Archimedes/

http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes

Aristotle

Aristotle

Aristotle was a Greek philosopher who was born in 384 BC and died in 322 BC. He studied almost every subject possible at the time as well as contributed to a majority of them. He is well known to be the last person to know everything that there was to be known - what was known at that time, at least. Aristotle's contribution to mathematics lie in the logic field. For example, the fact that "all humans are mortal" and "all Greeks are humans" allowed him to conclude that "all Greeks are mortal," thus discovering what are now called validity rules. He also opened a school called the Lyceum. He taught several courses there for twelve years following its opening day. A large amount of his work is lost.

អារីស្តូត គឺជាទស្សនវិទូជនជាតិក្រិច ដែលកើតនៅឆ្នាំ ៣៨៤ មុនគ.ស និងស្លាប់នៅឆ្នាំ ៣២២ មុនគ.ស។ គាត់បានសិក្សាស្ទើរតែគ្រប់មុខវិជ្ជាដែលអាចធ្វើបាននៅពេលនោះ ព្រមទាំងបានរួមចំណែកដល់ពួកគេភាគច្រើនផងដែរ។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាមនុស្សចុងក្រោយដែលដឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្រូវដឹង - អ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅពេលនោះយ៉ាងហោចណាស់។ ការរួមចំណែករបស់អារីស្តូតចំពោះគណិតវិទ្យាគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកតក្កវិជ្ជា។ ជាឧទាហរណ៍ ការពិតដែលថា "មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែជាជីវិតរមែងស្លាប់" និង "ជនជាតិក្រិចទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្ស" បានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់សន្និដ្ឋានថា "ជនជាតិក្រិចទាំងអស់សុទ្ធតែមានជីវិតរមែងស្លាប់" ដូច្នេះការរកឃើញនូវអ្វីដែលឥឡូវនេះហៅថាច្បាប់សុពលភាព។ គាត់ក៏បានបើកសាលាមួយដែលមានឈ្មោះថា Lyceum ។ គាត់បានបង្រៀនវគ្គសិក្សាជាច្រើននៅទីនោះអស់រយៈពេលដប់ពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីថ្ងៃបើក។ ការងាររបស់គាត់មួយចំនួនធំត្រូវបានបាត់បង់។

ប្រភព:

http://www.edu.pe.ca/kish/Grassroots/math/aristotl.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

Thomas Bayes

Bayes

Thomas Bayes, born in 1701, was an English mathematician and a Presbyterian minister. He formulated a theorem called Bayes' theorem about inverse probability. One often thinks about being given how many red and blue marbles are in a box and being asked to calculate the probability of picking a blue marble whereas Bayes was interested in being given the probability of picking a blue or red marble from a box and having to calculate how many red and blue marbles were in the box. Interestingly and unfortunately enough, his most famous accomplishment lay in his rough notes which were edited and published by Richard Price shortly after Bayes' death.

Thomas Bayes កើតនៅឆ្នាំ 1701 គឺជាគណិតវិទូជនជាតិអង់គ្លេស និងជារដ្ឋមន្ត្រី Presbyterian ។ គាត់បានបង្កើតទ្រឹស្តីបទមួយហៅថា ទ្រឹស្តីបទរបស់ Bayes អំពីប្រូបាប៊ីលីតេបញ្ច្រាស។ ជារឿយៗគេគិតអំពីការផ្តល់ឱ្យនូវថ្មម៉ាបក្រហម និងខៀវចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រអប់មួយ ហើយត្រូវបានសួរឱ្យគណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃការរើសថ្មម៉ាបពណ៌ខៀវ ចំណែកឯ Bayes ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានប្រូបាប៊ីលីតេនៃការរើសថ្មម៉ាបពណ៌ខៀវ ឬក្រហមពីប្រអប់មួយ ហើយត្រូវ គណនាចំនួនថ្មម៉ាបក្រហម និងខៀវនៅក្នុងប្រអប់។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងជាអកុសល សមិទ្ធិផលដ៏ល្បីបំផុតរបស់គាត់បានដាក់នៅក្នុងកំណត់ត្រាដ៏លំបាករបស់គាត់ ដែលត្រូវបានកែសម្រួល និងបោះពុម្ពដោយ Richard Price ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ Bayes ។

ប្រភព:

http://bayesian.org/bayes

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes

ព្រហ្មគុប្តៈ ( 𝗕𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝗴𝘂𝗽𝘁𝗮 )

Brahmagupta

ព្រហ្មគុប្តៈ ( 𝗕𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝗴𝘂𝗽𝘁𝗮 )គឺជាគណិតវិទូនិងតារាវិទូឥណ្ឌានៅសតវត្សរ៍ទី ៧ ដ៏អស្ចារ្យបំផុត។ គាត់មកពីរដ្ឋ Rajasthan ភាគពាយព្យនៃប្រទេសឥណ្ឌា។ ប្រធានបទមួយដែលគាត់បានពិចារណាគឺជាដំណោះស្រាយលេខទាំងមូលនៃអ្វីដែលសព្វថ្ងៃហៅថាសមីការ ប៉ែល (Pell) គឺ x2 - 92y2 = 1, ហើយបាននិយាយថា "[អ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហា] នេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ[គឺ]ជាគណិតវិទូ”.

ព្រហ្មគុប្តៈ ( 𝗕𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝗴𝘂𝗽𝘁𝗮 ) ពន្យល់ពីរបៀបរកគូបនិងគូបជាឫសគល់នៃចំនួនគត់ហើយរកឃើញរូបមន្តជាក់លាក់សម្រាប់ផលបូកការ៉េនៃលេខគត់ធម្មជាតិ n ដំបូងនិងផលបូកនៃគូបនៃលេខ n ដំបូង។ ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំបំផុតរបស់គាត់គឺការព្យាបាលរបស់គាត់ទៅលើលេខសូន្យ (បន្ទាប់មកថ្មី) ។ គាត់បានបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបន្ថែមដកនិងគុណនឹងលេខសូន្យ។ “ Brahmasphutasiddhanta” របស់គាត់គឺជាអត្ថបទដែលគេស្គាល់ដំបូងបង្អស់ដែលទទួលស្គាល់លេខសូន្យជាជាងលេខខ្ទង់ ឬ និមិត្តសញ្ញាដែលបង្ហាញពីកង្វះបរិមាណ។

ប្រភព:

https://www.storyofmathematics.com/indian_brahmagupta.html

ឆិនជីងរុន

Chen Jingrun

ឆិនជីងរុន (២២ ឧសភា ១៩៣៣ - ១៩ មីនា ១៩៩៦) គឺជាគណិតវិទូជនជាតិចិនដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងទ្រឹស្តីចំនួន។ ការងាររបស់គាត់គឺសិក្សាលើចំនួនបឋមភ្លោះ conjecture គឺជាចំណោទរបស់លោក Waring: Goldbach's conjecture និង Legendre's conjecture បាននាំឱ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងទ្រឹស្តីវិភាគចំនួន។ នៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវឆ្នាំ ១៩៦៦ គាត់បានស្រាយបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលគេហៅថាទ្រឹស្តីបទឆេន៖រាល់ចំនួនគូច្រើនគ្រប់គ្រាន់អាចសរសេរជាផលបូកនៃចំនួនបឋម និងចំនួនពាក់កណ្តាលបឋម (ផលគុណនៃពីរចំនួនបឋម) - ឧ. ១០០ = ២៣ + ៧ · ១១ ។

ប្រភព:

https://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Jingrun

John Horton Conway

John Horton Conway

John Horton Conway FRS (កើតនៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1937 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2020) គឺជាគណិតវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដែលសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវទ្រឹស្តីក្រុមកំណត់ ទ្រឹស្ដីចំណង ទ្រឹស្ដីលេខ ទ្រឹស្តីហ្គេមផ្សំ និងទ្រឹស្តីសរសេរកូដ។ ហ្គេមអន្តរកម្មជាច្រើនរបស់ Caribou ត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ រួមទាំងហ្គេមរួមបញ្ចូលគ្នាដូចជា Hackenbush ឬ Chomp, Sliding Blocks និងហ្គេម knot ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងអភិវឌ្ឍ។

Conway ក៏បានរួមចំណែកដល់ផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃគណិតវិទ្យាកម្សាន្ត ជាពិសេសការច្នៃប្រឌិតនៃកោសិកាពីរវិមាត្រដែលហៅថា Game of Life ដែលជួយបើកដំណើរការមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្មីទាំងមូលជាមួយនឹងកម្មវិធីក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ រូបវិទ្យា និងទ្រឹស្តីជីវវិទ្យា។ នៅក្នុង cellular automata មួយសិក្សាពីឥរិយាបទនៃក្រឡាចត្រង្គកំណត់នៃកោសិកា ដែលកោសិកានីមួយៗមានស្ថានភាពមួយក្នុងចំណោមចំនួនកំណត់នៃស្ថានភាពនៅចំណុចនីមួយៗក្នុងពេលវេលា និងកន្លែងដែលស្ថានភាពនៃកោសិកានីមួយៗផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលពេលវេលាដំណើរការទៅតាមច្បាប់មួយចំនួន វាជាមុខងារពិសេសរបស់គណិតវិទ្យា។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរសម្រាប់ការរកឃើញនៃចំនួន surreal។

កើត និងរស់នៅទីក្រុង Liverpool នៅអាយុ 11 ឆ្នាំ Conway ប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកគណិតវិទ្យា។ គាត់បានចំណាយពេលពាក់កណ្តាលដំបូងនៃអាជីពរបស់គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge មុនពេលផ្លាស់ទៅរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិក ជាកន្លែងដែលគាត់បានកាន់តំណែងជាសាស្រ្តាចារ្យ John von Neumann Emeritus នៅសាកលវិទ្យាល័យ Princeton អស់មួយរយៈពេលនៃអាជីពរបស់គាត់ ដោយចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ 2013។ នៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2020 ក្នុងជន្មាយុ 82 ឆ្នាំ គាត់បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ប្រភព:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Horton_Conway

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton

Rene Descartes

Descartes

Rene Descartes was a French philosopher and mathematician born on March 31 1596 in Touraine, France. Descartes has been credited the "Father of Modern Philosophy" and the "Father of Analytical Geometry", which is the branch between algebra and geometry. Before Descartes' time, the subjects of algebra and geometry had developed in parallel tracks, until he developed a method of joining them. This important contribution allowed Descartes, alongside Newton and Leibniz, to provide the foundations of modern calculus. The coordinate system used today in analytic geometry is called the Cartesian coordinate system in his honor.

Descartes' analytical geometry was designed to study the mathematical attributes of lines and curves by representing them via equations. One of the most important contributions Descartes made were his philosophical writings. Descartes, who was convinced that science and mathematics could be used to explain everything in nature, was the first to describe the physical universe in terms of motion and matter, seeing the universe as a giant mathematically designed engine.

Rene Descartes wrote three important texts: (1) Discourse of the Method of Rightly Conducting the Reason and Seeking Truth in the Sciences, (2) Meditations on First Philosophy, and (3) Principles of Philosophy.

Descartes had always been a fragile individual, he would often spend most of his mornings in bed, where he did most of his thinking, fresh from dreams in which he often had his revelations. In his later years, Descartes had to relocate to Sweden to tutor Queen Christina in philosophy. Unfortunately, the Queen was an early riser who wanted her lessons at 5:00 o'clock in the morning. This schedule did not help Descartes fragile health. He contracted pneumonia, from which he died on February 11, 1650 at the age of 54.

Descartes' Famous preposition: Cogito ergo sum - "I think, therefore I am."

Rene Descartes គឺជាទស្សនវិទូ និងគណិតវិទូជនជាតិបារាំង កើតនៅថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 1596 នៅ Touraine ប្រទេសបារាំង។ Descartes ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "បិតានៃទស្សនវិជ្ជាទំនើប" និង "បិតានៃធរណីមាត្រវិភាគ" ដែលជាសាខារវាងពិជគណិត និងធរណីមាត្រ។ មុនសម័យ Descartes មុខវិជ្ជាពិជគណិត និងធរណីមាត្របានអភិវឌ្ឍស្របគ្នា រហូតទាល់តែគាត់បង្កើតវិធីសាស្រ្តចូលរួមជាមួយពួកគេ។ ការរួមចំណែកដ៏សំខាន់នេះបានអនុញ្ញាតឱ្យ Descartes រួមជាមួយ Newton និង Leibniz ផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគណនាទំនើប។ ប្រព័ន្ធកូអរដោណេដែលប្រើសព្វថ្ងៃនេះក្នុងធរណីមាត្រវិភាគត្រូវបានគេហៅថាប្រព័ន្ធកូអរដោនេ Cartesian ក្នុងកិត្តិយសរបស់គាត់។

ធរណីមាត្រវិភាគរបស់ Descartes ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីសិក្សាពីគុណលក្ខណៈគណិតវិទ្យានៃបន្ទាត់ និងខ្សែកោង ដោយតំណាងឱ្យពួកវាតាមរយៈសមីការ។ ការរួមចំណែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែល Descartes បានធ្វើគឺការសរសេរទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់។ Descartes ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាវិទ្យាសាស្ត្រ និងគណិតវិទ្យាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីពន្យល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងធម្មជាតិ គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលពិពណ៌នាអំពីចក្រវាឡរូបវន្តទាក់ទងនឹងចលនា និងរូបធាតុ ដោយមើលឃើញថាចក្រវាឡជាម៉ាស៊ីនរចនាតាមគណិតវិទ្យាដ៏ធំ។

Rene Descartes បានសរសេរអត្ថបទសំខាន់ៗចំនួនបី៖ (1) សុន្ទរកថាអំពីវិធីសាស្រ្តនៃការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនូវហេតុផល និងការស្វែងរកការពិតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ (2) សមាធិលើទស្សនវិជ្ជាដំបូង និង (3) គោលការណ៍នៃទស្សនវិជ្ជា។

Descartes តែងតែជាបុគ្គលដែលផុយស្រួយ គាត់តែងតែចំណាយពេលព្រឹកភាគច្រើនរបស់គាត់នៅលើគ្រែ ជាកន្លែងដែលគាត់បានគិតភាគច្រើនរបស់គាត់ ស្រស់ស្រាយពីសុបិនដែលគាត់តែងតែមានវិវរណៈរបស់គាត់។ ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក Descartes ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅទៅប្រទេសស៊ុយអែត ដើម្បីបង្រៀនម្ចាស់ក្សត្រី Christina ក្នុងទស្សនវិជ្ជា។ ជាអកុសល ព្រះមហាក្សត្រិយានី គឺជាអ្នកក្រោកពីព្រលឹម ដែលចង់ឱ្យគាត់រៀននៅម៉ោង 5:00 ព្រឹក។ កាលវិភាគនេះមិនបានជួយដល់សុខភាពដែលផុយស្រួយរបស់ Descartes ទេ។ គាត់បានឆ្លងជំងឺរលាកសួត ដែលគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1650 នៅអាយុ 54 ឆ្នាំ។

បុព្វបទដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Descartes: Cogito ergo sum - "ខ្ញុំគិតថាដូច្នេះខ្ញុំ" ។

ប្រភព:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://plato.stanford.edu/entries/descartes/

http://www.iep.utm.edu/descarte/

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes

Euclid of Alexandria

Euclid

Euclid was a Greek mathematician, and often referred to as the "Father of Geometry", born in about 325 BC. Little is known about Euclid's life, as there are only a handful of references to him. The date and place of Euclid's birth and the date and circumstances of his death are unknown and only roughly estimated in proximity to contemporary figures mentioned in references. The few historical references to Euclid were written centuries after he lived, by Proclus and Pappus of Alexandria. Very little is known of Euclid's life except that he taught in Alexandria. In his book Elements, Euclid deduced the principles of what is now called Euclidean geometry. Euclid died in 265 BC in Alexandria, Egypt.

Euclid គឺជាគណិតវិទូជនជាតិក្រិច ហើយជារឿយៗគេហៅថា "បិតានៃធរណីមាត្រ" ដែលកើតនៅប្រហែលឆ្នាំ 325 មុនគ។ គេ​ដឹង​តិចតួច​អំពី​ជីវិត​របស់ Euclid ព្រោះ​មាន​ឯកសារ​យោង​តិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ​ចំពោះ​គាត់។ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទីកន្លែងកំណើតរបស់ Euclid និងកាលបរិច្ឆេទ និងកាលៈទេសៈនៃការស្លាប់របស់គាត់ មិនត្រូវបានដឹងទេ ហើយគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានប្រហាក់ប្រហែលនឹងតួលេខសហសម័យដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសារយោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនចំពោះ Euclid ត្រូវបានសរសេរជាច្រើនសតវត្សបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅ ដោយ Proclus និង Pappus នៃ Alexandria ។ គេស្គាល់តិចតួចណាស់អំពីជីវិតរបស់ Euclid លើកលែងតែគាត់បានបង្រៀននៅ Alexandria ។ នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ ធាតុ Euclid បានដកយកគោលការណ៍នៃអ្វីដែលហៅថាធរណីមាត្រ Euclidean ។ Euclid បានស្លាប់នៅឆ្នាំ 265 មុនគ.ស នៅទីក្រុង Alexandria ប្រទេសអេហ្ស៊ីប។

ប្រភព:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.businessinsider.com/important-mathematicians-modern-world-2012-7?op=1

https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid

Leonhard Euler

Euler

Leonard Euler was a pioneering Swiss mathematician and physicist born on April 15 1707 in Basel, Switzerland. He made remarkable contributions to the fields of infinitesimal calculus and graph theory. Euler also introduced much of the modern mathematical terminology and notation, particularly for mathematical analysis, such as the notion of mathematical functions. For example, the modern use of the symbol π is due to Euler.

In geometry, he is best known for the Euler line of a triangle and the formula F + V = E + 2. In this formula, Euler relates the number of faces (F), vertices (V) and edges (E) of a polyhedron in a three-dimension space.

Early in his career, Euler lost sight in his right eye, most probably due to overwork. He published more than 500 books and papers during his lifetime, and it has been computed that his publications during his working life averaged about 800 pages a year. From 1771 on, he was totally blind, yet his mathematical discoveries continued. He would work mentally, and then dictate to assistants, often times using a large chalkboard on which to write the formulas for them.

Euler also derived the base of the natural logarithm with e, also known as Euler's number, as a mathematical constant approximately equal to 2.71828. e is the limit of (1 + 1/n)n as n approaches infinity.

Euler died in 1783 at the age of 76 still active to the end.

Leonard Euler គឺជាអ្នកត្រួសត្រាយគណិតវិទូ និងរូបវិទ្យាជនជាតិស្វីស កើតនៅថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 1707 នៅទីក្រុង Basel ប្រទេសស្វីស។ គាត់​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​ចំពោះ​វិស័យ​នៃ​ការ​គណនា​គ្មាន​កំណត់ និង​ទ្រឹស្ដី​ក្រាហ្វ។ អយល័រក៏បានណែនាំអំពីវាក្យស័ព្ទ និងសញ្ញាណគណិតវិទ្យាទំនើបជាច្រើន ជាពិសេសសម្រាប់ការវិភាគគណិតវិទ្យា ដូចជាសញ្ញាណនៃអនុគមន៍គណិតវិទ្យាជាដើម។ ជាឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា π ទំនើបគឺដោយសារអយល័រ។

នៅក្នុងធរណីមាត្រ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទាត់អយល័រនៃត្រីកោណមួយ និងរូបមន្ត F + V = E + 2 ។ ក្នុងរូបមន្តនេះ អយល័រនិយាយអំពីចំនួនមុខ (F) ចំនុចកំពូល (V) និងគែម (E) នៃ polyhedron ក្នុងចន្លោះបីវិមាត្រ។

ដើមដំបូងនៃអាជីពរបស់គាត់ អយល័របានបាត់បង់ការមើលឃើញនៅក្នុងភ្នែកខាងស្តាំរបស់គាត់ ដែលភាគច្រើនប្រហែលជាដោយសារតែការងារហួសកម្លាំង។ គាត់បានបោះពុម្ភសៀវភៅ និងឯកសារច្រើនជាង 500 ក្នុងអំឡុងពេលនៃជីវិតរបស់គាត់ ហើយវាត្រូវបានគេគណនាថាការបោះពុម្ពរបស់គាត់ក្នុងជីវិតការងាររបស់គាត់ជាមធ្យមប្រហែល 800 ទំព័រក្នុងមួយឆ្នាំ។ ចាប់ពីឆ្នាំ 1771 គាត់ពិការភ្នែកទាំងស្រុង ប៉ុន្តែការរកឃើញគណិតវិទ្យារបស់គាត់នៅតែបន្ត។ គាត់​នឹង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​ចិត្ត​គំនិត ហើយ​បន្ទាប់​មក​តាម​បង្គាប់​ទៅ​អ្នក​ជំនួយ​ជា​ញឹក​ញាប់​ដោយ​ប្រើ​ក្ដារខៀន​ធំ​មួយ​សម្រាប់​សរសេរ​រូបមន្ត​សម្រាប់​ពួកគេ។

អយល័រ​ក៏​បាន​យក​មូលដ្ឋាន​នៃ​លោការីត​ធម្មជាតិ​ជាមួយ e ដែល​គេ​ស្គាល់​ផង​ដែរ​ថា​ជា​ចំនួន​អយល័រ ជា​ចំនួន​ថេរ​គណិត​វិទ្យា​ប្រហែល​ស្មើ​នឹង 2.71828e គឺជាដែនកំណត់នៃ (1 + 1/n)n ដែល n ខិតជិតភាពគ្មានទីបញ្ចប់។

អយល័របានស្លាប់នៅឆ្នាំ 1783 នៅអាយុ 76 ឆ្នាំនៅតែសកម្មរហូតដល់ទីបញ្ចប់។

ប្រភព:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

The proposition of Euler.

http://www.businessinsider.com/important-mathematicians-modern-world-2012-7?op=1

Pierre de Fermat

Fermat

Pierre de Fermat, born on August 17, 1607, was a French lawyer and an amateur mathematician who contributed work that ultimately led to infinitesimal calculus, including his adequality technique. Fermat and René Descartes were the two leading mathematicians of the beginning of the 17th century. He is best known for Fermat's Last Theorem, which is that "no three positive integers a, b, and c can satisfy the equation an + bn = cn for any integer value of n greater than two".

Fermat wrote his Last Theorem in the margin of a book. He claimed that he didn't have room to write a proof of the theorem. The proof was unable to be found for over 350 years since other mathematicians were unable to deduce it. Andrew Wiles tried and failed to prove it, but later succeeded alongside Richard Taylor.

Pierre de Fermat កើតនៅថ្ងៃទី 17 ខែសីហា ឆ្នាំ 1607 គឺជាមេធាវីជនជាតិបារាំង និងជាគណិតវិទូស្ម័គ្រចិត្ត ដែលបានចូលរួមចំណែកការងារដែលនាំទៅដល់ការគណនាគ្មានកំណត់ រួមទាំងបច្ចេកទេសសមភាពរបស់គាត់។ Fermat និង René Descartes គឺជាគណិតវិទូឈានមុខគេពីរនាក់នៅដើមសតវត្សទី 17 ។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាល្អបំផុតសម្រាប់ទ្រឹស្តីបទចុងក្រោយរបស់ Fermat ដែលគឺថា "គ្មានចំនួនគត់វិជ្ជមានបី a, b និង c អាចបំពេញសមីការ an + bn = cn សម្រាប់តម្លៃចំនួនគត់នៃ n ធំជាងពីរ" ។

Fermat បានសរសេរទ្រឹស្តីបទចុងក្រោយរបស់គាត់នៅក្នុងគែមនៃសៀវភៅមួយ។ គាត់​បាន​អះអាង​ថា គាត់​មិន​មាន​កន្លែង​សម្រាប់​សរសេរ​ភស្តុតាង​នៃ​ទ្រឹស្តីបទ​នោះ​ទេ។ ភ័ស្តុតាងមិនអាចត្រូវបានរកឃើញអស់រយៈពេលជាង 350 ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីគណិតវិទូផ្សេងទៀតមិនអាចសន្និដ្ឋានបាន។ Andrew Wiles បានព្យាយាម និងបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញវា ប៉ុន្តែក្រោយមកបានជោគជ័យជាមួយ Richard Taylor ។

ប្រភព:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat

Joseph Fourier

Fourier

Joseph Fourier, born March 21, 1768, was a French mathematician and physicist. He was orphaned at age nine and accepted a military lectureship on mathematics after being educated, contributing many mathematics papers to the Egyptian Institute. Napolean Bonaparte appointed Fourier as Prefect (Governor) of the Department of Isère in Grenoble where he supervised construction projects after resuming his academic post as professor at école Polytechnique. He is best known for discovering the Fourier series and their applications to various problems in the topics of heat transfer and vibrations. The Fourier transform and Fourier's Law are also named in his honour. He is also credited with the discovery of the greenhouse effect.

Joseph Fourier កើតថ្ងៃទី 21 ខែមីនា ឆ្នាំ 1768 គឺជាគណិតវិទូ និងរូបវិទ្យាជនជាតិបារាំង។ គាត់ត្រូវបានកំព្រានៅអាយុប្រាំបួនឆ្នាំ ហើយបានទទួលយកការបង្រៀនយោធាអំពីគណិតវិទ្យា បន្ទាប់ពីបានទទួលការអប់រំ ហើយបានរួមចំណែកឯកសារគណិតវិទ្យាជាច្រើនដល់វិទ្យាស្ថានអេហ្ស៊ីប។ Napolean Bonaparte បានតែងតាំង Fourier ជា Prefect (អភិបាលខេត្ត) នៃនាយកដ្ឋាន Isère ក្នុង Grenoble ជាកន្លែងដែលគាត់បានត្រួតពិនិត្យគម្រោងសាងសង់បន្ទាប់ពីបានបន្តមុខតំណែងសិក្សារបស់គាត់ជាសាស្រ្តាចារ្យនៅ école Polytechnique ។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាល្អបំផុតសម្រាប់ការរកឃើញស៊េរី Fourier និងកម្មវិធីរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រធានបទនៃការផ្ទេរកំដៅនិងរំញ័រ។ ការបំប្លែង Fourier និងច្បាប់ Fourier ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះក្នុងកិត្តិយសរបស់គាត់ផងដែរ។ គាត់ក៏ត្រូវបានគេសរសើរជាមួយនឹងការរកឃើញនៃឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរ។

ប្រភព:

http://scienceworld.wolfram.com/biography/Fourier.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier

Galileo Galilei

Galileo

Galileo Galilei was born on February 15, 1564 in Pisa, Italy. He is well known as the first modern scientist. His father wanted him to study medicine, so Galileo enrolled in the University of Pisa to do so but dropped out shortly after to pursue his passion in both mathematics and mechanics. Among his many contributions to mathematics, he devised and improved a Geometric and Military Compass. He also understood the parabola extremely well. Galileo was offered the position of a chair in mathematics at the University of Padua, which he gratefully accepted and worked for eighteen years as one.

Galileo was found to be a suspect of heresy since he believed that the Sun stays still at the centre of the universe, whereas Earth does not stay still nor is it at the centre of the universe. This belief contrasted to Holy Scripture. He was sentenced to formal imprisonment, and then was commuted to house arrest for the remainder of his life - not being allowed to publish any of his works from then on. He then died on January 8, 1642 after suffering from fever, heart palpitations and more. He wished to be buried alongside his father, but was denied this wish by the Church because of the crime he was accused for.

Galileo Galilei កើតនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៥៦៤ នៅទីក្រុង Pisa ប្រទេសអ៊ីតាលី។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដំបូងគេ។ ឪពុករបស់គាត់ចង់ឱ្យគាត់សិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ដូច្នេះ Galileo បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ Pisa ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ ប៉ុន្តែបានបោះបង់ការសិក្សាភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីគាត់បន្តចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ទាំងផ្នែកគណិតវិទ្យា និងមេកានិច។ ក្នុងចំណោមការរួមចំណែកជាច្រើនរបស់គាត់ចំពោះគណិតវិទ្យា គាត់បានបង្កើត និងកែលម្អធរណីមាត្រ និងត្រីវិស័យយោធា។ គាត់​ក៏​យល់​ពី​ប៉ារ៉ាបូឡា​យ៉ាង​ខ្លាំង។ Galileo ត្រូវបានផ្តល់តំណែងជាប្រធានផ្នែកគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Padua ដែលគាត់បានទទួលយកដោយអំណរគុណ និងធ្វើការអស់រយៈពេលដប់ប្រាំបីឆ្នាំក្នុងនាមជាមួយ។

Galileo ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ថា​ជា​ជន​សង្ស័យ​នៃ​ការ​ខុសឆ្គង​ចាប់​តាំង​ពី​គាត់​បាន​ជឿ​ថា​ព្រះអាទិត្យ​នៅ​តែ​នៅ​ចំ​កណ្តាល​ចក្រវាឡ​ ចំណែក​ឯ​ផែនដី​មិន​នៅ​ស្ងៀម​ក៏​មិន​នៅ​ចំ​កណ្តាល​ចក្រវាឡ​ដែរ។ ជំនឿ​នេះ​ផ្ទុយ​នឹង​បទគម្ពីរ​បរិសុទ្ធ។ គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារជាផ្លូវការ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ - មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃរបស់គាត់ណាមួយចាប់ពីពេលនោះមក។ បន្ទាប់មកគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី 8 ខែមករា ឆ្នាំ 1642 បន្ទាប់ពីទទួលរងពីគ្រុនក្តៅ ញ័របេះដូង និងច្រើនទៀត។ គាត់មានបំណងចង់បញ្ចុះជាមួយឪពុករបស់គាត់ ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយសាសនាចក្រ ដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់។

ប្រភព:

http://math.berkeley.edu/~robin/Galileo/life.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Carl Friedrich Gauss

Gauss

Carl Gauss was a German mathematician and physicist born on April 30 1777 in Braunschweig, Holy Roman Empire. Often times referred to as the Princeps mathematicorum (Latin for "The Prince of Mathematicians"), Gauss had a remarkable influence in many fields of mathematics including number theory, algebra, statistics, analysis, and differential geometry. He referred to mathematics as "the queen of sciences".

There are several stories about Gauss at a very young age. According to one, his gifts became evident when at the age of three he mentally and without fault in his calculations, corrected an error that his father had made on paper while calculating finances. Another famous story tells that in primary school, after the young Gauss misbehaved, his teacher, J.G. Büttner, gave him the task of adding a list of integers from 1 to 100, in arithmetic progression. The young Gauss apparently produced the correct answer within seconds, to the astonishment of his teacher and his assistant Martin Bartels. Gauss method was based on a pairwise addition of terms from opposite ends of the list, which gave identical intermediate sums. For example: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, and so on, for a total sum of 50 x 101 = 5050.

At the age of 18, Gauss devised a method for constructing a 17-sided regular polygon, using only a compass and a straightedge. Remarkably, he then derived a general rule that predicted which regular polygons are similarly constructible. In 1807 he became the director of the astronomical observatory at Gottingen, Germany, where he served until his death. Gauss died on February 25, 1855.

លោក Carl Gauss គឺជាគណិតវិទូ និងរូបវិទ្យាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ កើតនៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 1777 នៅ Braunschweig, Holy Roman Empire។ ជារឿយៗគេហៅថា Princeps mathematicorum (ឡាតាំងសម្រាប់ "The Prince of Mathematicians") Gauss មានឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាជាច្រើននៃគណិតវិទ្យា រួមទាំងទ្រឹស្តីលេខ ពិជគណិត ស្ថិតិ ការវិភាគ និងធរណីមាត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែល។ គាត់បានហៅគណិតវិទ្យាថាជា "មហាក្សត្រីនៃវិទ្យាសាស្ត្រ" ។

មានរឿងជាច្រើនអំពី Gauss នៅក្មេង។ យោងទៅតាមមនុស្សម្នាក់ អំណោយរបស់គាត់បានក្លាយជាភស្តុតាងនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ 3 ឆ្នាំគាត់មានសតិអារម្មណ៍ និងដោយគ្មានកំហុសក្នុងការគណនារបស់គាត់ គាត់បានកែកំហុសដែលឪពុករបស់គាត់បានធ្វើនៅលើក្រដាសនៅពេលគណនាហិរញ្ញវត្ថុ។ រឿងដ៏ល្បីល្បាញមួយទៀតប្រាប់ថា នៅសាលាបឋមសិក្សា បន្ទាប់ពីក្មេង Gauss ប្រព្រឹត្តខុស គ្រូរបស់គាត់ J.G. Büttner បានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវភារកិច្ចក្នុងការបន្ថែមបញ្ជីចំនួនគត់ពី 1 ដល់ 100 នៅក្នុងដំណើរការនព្វន្ធ។ ជាក់ស្តែង ក្មេង Gauss បានបង្កើតចំលើយត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើអោយគ្រូរបស់គាត់ និងជំនួយការរបស់គាត់ Martin Bartels មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ វិធីសាស្ត្រ Gauss ត្រូវបានផ្អែកលើការបន្ថែមជាគូនៃពាក្យពីចុងម្ខាងនៃបញ្ជី ដែលផ្តល់ផលបូកកម្រិតមធ្យមដូចគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101 ហើយបន្តបន្ទាប់ទៀត សម្រាប់ផលបូកសរុបនៃ 50 x 101 = 5050 ។

នៅអាយុ 18 ឆ្នាំ Gauss បានបង្កើតវិធីសាស្រ្តសម្រាប់សាងសង់ពហុកោណធម្មតា 17 ជ្រុង ដោយប្រើតែត្រីវិស័យ និងត្រង់។ គួរកត់សម្គាល់ថា បន្ទាប់មកគាត់បានបង្កើតច្បាប់ទូទៅមួយដែលព្យាករណ៍ថាពហុកោនធម្មតាណាមួយអាចបង្កើតបានស្រដៀងគ្នា។ នៅឆ្នាំ 1807 គាត់បានក្លាយជានាយកនៃក្រុមសង្កេតតារាសាស្ត្រនៅ Gottingen ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាកន្លែងដែលគាត់បានបម្រើរហូតដល់គាត់ស្លាប់។ Gauss បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1855 ។

ប្រភព:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss#Anecdotes

Kurt Gödel

Godel

Kurt Friedrich Gödel, born on April 28, 1906, was an Austrian logician, mathematician, and philosopher. Considered alongside Aristotle and Frege to be one of the most important logicians known, he made a significant impact upon scientific and philosophical thinking in the 20th century by publishing his two incompleteness theorems when he was just 25 years old, only a year after finishing his doctorate at the University of Vienna. Gödel developed a technique called Gödel numbering to prove the first theorem, which codes formal expressions as natural numbers. He also clarified the relations between classical, intuitionistic, and modal logic.

When Gödel aged, he suffered periods of both mental instability and illness. He was obsessively paranoid of being poisoned, leading him to only eat food that his wife served him. When he was hospitalized for 6 months and unable to care for him, Gödel refused to eat and starved to death because of it.

Kurt Friedrich Gödel កើតនៅថ្ងៃទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 1906 គឺជាអ្នកតក្កវិជ្ជា គណិតវិទូ និងទស្សនវិទូជនជាតិអូទ្រីស។ ចាត់ទុកជារួមជាមួយនឹងអារីស្តូត និងហ្វ្រេច ជាអ្នកជំនាញខាងតក្កវិជ្ជាដ៏សំខាន់បំផុតមួយរូបដែលគេស្គាល់ គាត់បានមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើការគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងទស្សនវិជ្ជាក្នុងសតវត្សទី 20 ដោយការបោះពុម្ពទ្រឹស្តីបទមិនពេញលេញពីររបស់គាត់នៅពេលគាត់មានអាយុត្រឹមតែ 25 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត។ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Vienna ។ Gödel បានបង្កើតបច្ចេកទេសមួយហៅថា Gödel numbering ដើម្បីបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទទីមួយ ដែលសរសេរកូដកន្សោមផ្លូវការជាលេខធម្មជាតិ។ គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងតក្កវិជ្ជាបុរាណ វិចារណញាណ និងតក្កវិជ្ជា។

នៅពេលដែល Gödel មានវ័យចំណាស់ គាត់បានទទួលរងនូវអស្ថិរភាពផ្លូវចិត្ត និងជំងឺ។ គាត់​មាន​ការ​ញាប់​ញ័រ​ដោយ​ការ​ពុល ដែល​នាំ​ឱ្យ​គាត់​ហូប​តែ​អាហារ​ដែល​ប្រពន្ធ​គាត់​បម្រើ​គាត់។ នៅពេលដែលគាត់សម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល 6 ខែហើយមិនអាចមើលថែគាត់បាន Gödel បានបដិសេធមិនបរិភោគនិងអត់ឃ្លានរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែវា។

ប្រភព:

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Godel.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Godel

Hypatia of Alexandria

Hypatia

Hypatia of Alexandria, born in 350 AD, was the first woman to make a substantial contribution to the development of mathematics that are still known. Hypatia was the daughter of the mathematician and philosopher Theon of Alexandria and it is fairly certain that she studied mathematics under the guidance and instruction of her father. At the university in Alexandria, she was a famous lecturer in mathematics and philosophy, but it is rather unknown if she held an actual teaching position. Hypatia came to symbolize learning and science which the early Christians identified with paganism. However, among the pupils who she taught in Alexandria there were many prominent Christians. One of the most famous is Synesius of Cyrene who was later to become the Bishop of Ptolemais. Hypatia became a victim of the prejudice of her time. There were periodic outbreaks of violence, and during one of these incidents Hypatia was killed by a mob of Christian fanatics.

Hypatia នៃ Alexandria កើតនៅឆ្នាំ 350 នៃគ.ស. គឺជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍន៍គណិតវិទ្យាដែលនៅតែត្រូវបានគេស្គាល់។ Hypatia គឺជាកូនស្រីរបស់គណិតវិទូ និងទស្សនវិទូ Theon of Alexandria ហើយវាប្រាកដណាស់ថានាងបានសិក្សាគណិតវិទ្យាក្រោមការណែនាំ និងការណែនាំពីឪពុករបស់នាង។ នៅសកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុង Alexandria នាងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីល្បាញខាងគណិតវិទ្យា និងទស្សនវិជ្ជា ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើនាងកាន់មុខតំណែងបង្រៀនពិតប្រាកដនោះទេ។ Hypatia បានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការរៀនសូត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលគ្រិស្តបរិស័ទសម័យដើមបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងសាសនាមិនពិត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងចំណោមសិស្សដែលនាងបានបង្រៀននៅអាឡិចសាន់ឌ្រី មានគ្រិស្តបរិស័ទលេចធ្លោជាច្រើន។ មួយក្នុងចំណោមល្បីល្បាញបំផុតគឺ Synesius នៃ Cyrene ដែលក្រោយមកបានក្លាយជាប៊ីស្សព Ptolemais ។ Hypatia បានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរើសអើងនៃពេលវេលារបស់នាង។ មាន​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​អំពើ​ហិង្សា​ជា​បន្តបន្ទាប់ ហើយ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឧប្បត្តិហេតុ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឧប្បត្តិហេតុ​ទាំង​នេះ Hypatia ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​ដោយ​ហ្វូង​មនុស្ស​ដែល​និយម​សាសនា​គ្រិស្ត។

ប្រភព:

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hypatia.html

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

Katherine Johnson

Katherine Johnson

Katherine Johnson គឺជាគណិតវិទូដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ កើតនៅថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 1918 នៅ White Sulfur Springs រដ្ឋ West Virginia ។ តាំងពីក្មេងមក នាងមានភាពវៃឆ្លាត និងចង់ដឹងចង់ឃើញ។ នៅអាយុ 13 ឆ្នាំចនសុនបានចូលរៀននៅវិទ្យាល័យបន្ទាប់មកបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយ កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតពីមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋនៅអាយុ 18 ឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ 1939 នាងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយប្រធានាធិបតីរបស់រដ្ឋឱ្យធ្វើជាមនុស្សម្នាក់។ ក្នុងចំណោមសិស្សស្បែកខ្មៅបីនាក់ដំបូងដែលបានចូលរៀននៅសាលាបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ West Virginia ។ នាង​បាន​រៀន​គណិតវិទ្យា ប៉ុន្តែ​បាន​ចាកចេញ មិនយូរប៉ុន្មានដើម្បីចាប់ផ្តើមគ្រួសារ។

នៅឆ្នាំ 1952 ចនសុនបានឮអំពីមុខតំណែងបើកចំហនៅផ្នែកកុំព្យូទ័រតំបន់ខាងលិចទាំងអស់នៅទីប្រឹក្សាជាតិ គណៈកម្មាធិការសម្រាប់អាកាសយានិក ' (NACA's) មន្ទីរពិសោធន៍ Langley ។ ត្រឹម​តែ​ពីរ​សប្តាហ៍​ក្នុង​ការ​កាន់​តំណែង​របស់​នាង នាង​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ឲ្យ​ទៅ​គម្រោង​មួយ។ នៅក្នុង Maneuver Loads Branch នៃផ្នែកស្រាវជ្រាវការហោះហើរ។ នាងបានចំណាយពេល 4 ឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យពីការហោះហើរ ការធ្វើតេស្ត និងធ្វើការលើការស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះដែលបណ្តាលមកពីភាពចលាចលភ្ញាក់។

Johnson នឹងបន្តធ្វើការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ជាច្រើនចំពោះបេសកកម្មអវកាស។ នាងបានធ្វើការវិភាគគន្លងសម្រាប់ បេសកកម្មសេរីភាព 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1961 របស់ Alan Shepard ។ គួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុត នាងបានអនុវត្តការគណនាសម្រាប់បេសកកម្ម Apollo 11 ឆ្នាំ 1969 ។ ដែលបានបញ្ជូនបុរសបីនាក់ដំបូងទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ។ ចនសុនបាននិពន្ធ ឬសហនិពន្ធរបាយការណ៍ចំនួន 26 ហើយបានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ 1986 ។ នៅឆ្នាំ 2015 នៅអាយុ 97 ឆ្នាំ លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានផ្តល់រង្វាន់ដល់លោកស្រី Presidential Medal of Freedom ហើយនៅឆ្នាំ 2016 NASA បានដាក់ឈ្មោះអគារមួយតាមនាង។ Katherine Johnson បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់នាងនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ។

ប្រភព:

https://www.nasa.gov/content/katherine-johnson-biography

https://www.britannica.com/biography/Katherine-Johnson-mathematician

Pierre-Simon Laplace

Laplace

Pierre-Simon Laplace was a French mathematician and astronomer who was born on March 23, 1749 and died on March 5, 1827 without whom mathematical astronomy and statistics would be nowhere near as advanced as they are today. He is often called the Newton of France. He wrote a five-volume summary of his work called Mécanique Céleste from 1799 until 1825.

He was sent to the University of Caen by his father to read theology when he was old enough. He didn't graduate in theology, but left for Paris instead when encouraged by two enthusiastic mathematics teachers to follow in their footsteps. Impressing d'Alembert by being able to solve difficult mathematics problems quickly, he was secured a position at the école Militaire. Secured with money, he then began his research.

He has much named after him - Laplace's equation, Laplace transform and Laplacian differential operator to name a few. He was also one of the first scientists to suggest that black holes exist. He became a count in 1806 and was named a marquis in 1817, being married with children by then.

Pierre-Simon Laplace គឺជាគណិតវិទូ និងតារាវិទូជនជាតិបារាំង ដែលកើតនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនា ឆ្នាំ 1749 ហើយបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 1827 ដោយគ្មានអ្នកណាដែលគណិតសាស្ត្រ និងស្ថិតិនឹងមានភាពជឿនលឿនដូចសព្វថ្ងៃនេះឡើយ។ គាត់ត្រូវបានគេហៅថាញូតុននៃប្រទេសបារាំង។ គាត់បានសរសេរសេចក្តីសង្ខេបចំនួនប្រាំនៃការងាររបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Mécanique Céleste ពីឆ្នាំ 1799 ដល់ឆ្នាំ 1825 ។

គាត់​ត្រូវ​បាន​ឪពុក​គាត់​បញ្ជូន​ទៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Caen ដើម្បី​អាន​ទ្រឹស្ដី​ពេល​គាត់​មាន​អាយុ​គ្រប់គ្រាន់។ គាត់​មិន​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ទេវវិទ្យា​ទេ ប៉ុន្តែ​គាត់​បាន​ចាកចេញ​ទៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ជំនួស​វិញ នៅ​ពេល​ដែល​គ្រូ​គណិតវិទ្យា​ពីរ​នាក់​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ដើរ​តាម​គន្លង​របស់​ពួកគេ។ ដោយធ្វើឱ្យលោក d'Alembert ចាប់អារម្មណ៍ដោយអាចដោះស្រាយបញ្ហាគណិតវិទ្យាដ៏លំបាកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស គាត់ត្រូវបានធានាតំណែងនៅ école Militaire ។ ធានា​បាន​លុយ​ហើយ​គាត់​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ស្រាវជ្រាវ។

គាត់មានឈ្មោះច្រើនតាមគាត់ - សមីការរបស់ Laplace, Laplace transform និង Laplacian differential operator ដើម្បីដាក់ឈ្មោះមួយចំនួន។ គាត់​ក៏​ជា​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដំបូង​គេ​ដែល​ផ្តល់​យោបល់​ថា​ប្រហោង​ខ្មៅ​មាន។ គាត់បានក្លាយជាអ្នករាប់នៅឆ្នាំ 1806 ហើយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Marquis នៅឆ្នាំ 1817 ដោយបានរៀបការជាមួយកូននៅពេលនោះ។

ប្រភព:

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Laplace.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace

Ada Lovelace

Lovelace

Ada Lovelace, born on December 10, 1815, was an English mathematician and writer. She worked on Charles Babbage's Analytical Engine (an early mechanical general-purpose computer). One of her Notes on the Analytical Engine was the first algorithm intended to be processed by a computer - she was the world's first computer programmer! She is also known as the first person who had a vision of computers going beyond arithmetic calculations. Ada first became interested in mathematics when she believed it would keep her from becoming "insane" like her father - though when she died in 1852, she requested to be buried next to him anyway.

Ada Lovelace កើតនៅថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1815 គឺជាគណិតវិទូ និងជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេស។ នាងបានធ្វើការនៅលើម៉ាស៊ីនវិភាគរបស់ Charles Babbage (កុំព្យូទ័រដែលមានគោលបំណងទូទៅមេកានិចដំបូង) ។ កំណត់ត្រាមួយរបស់នាងនៅលើម៉ាស៊ីនវិភាគគឺជាក្បួនដោះស្រាយដំបូងគេដែលមានបំណងដំណើរការដោយកុំព្យូទ័រ - នាងគឺជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដំបូងគេរបស់ពិភពលោក! នាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដំបូងគេដែលមានចក្ខុវិស័យលើកុំព្យូទ័រដែលហួសពីការគណនានព្វន្ធ។ ដំបូង Ada បានចាប់អារម្មណ៍លើគណិតវិទ្យា នៅពេលដែលនាងជឿថា វានឹងរារាំងនាងមិនឱ្យក្លាយជា "ឆ្កួត" ដូចឪពុករបស់នាង ទោះបីជានៅពេលដែលនាងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ 1852 នាងបានស្នើសុំឱ្យគេបញ្ចុះនៅក្បែរគាត់ក៏ដោយ។

ប្រភព:

http://inventors.about.com/od/lstartinventors/p/Ada_Lovelace.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace

Gottfried Leibniz

Leibniz

Gottfried Leibniz was a German mathematician and philosopher born on July 1 1646. He occupies a prominent place in the history of mathematics and philosophy. He was the son of Friedrich Leibniz, a professor of moral philosophy at Leipzig. Leibniz's mother was Catharina Schmuck, the daughter of a lawyer and Friedrich Leibniz's third wife. However, Friedrich Leibniz died when Leibniz was only six years old and he was brought up by his mother.

At the age of seven, Leibniz entered the Nicolai School in Leipzig. Although he was taught Latin at school, Leibniz had taught himself far more advanced Latin and some Greek by the age of 12, driven by his interest in reading his father's books. As he progressed through school he was taught Aristotle's logic and theory of categorising knowledge. Leibniz was clearly not satisfied with Aristotle's system and began to develop his own ideas on how to improve on it. Later in life, Leibniz recalls that at this time he was trying to find an order to the logical truths which, although he did not know it at the time, were the ideas behind rigorous mathematical proofs. As well as his school work, Leibniz studied his father's books. In particular he read metaphysics books and theology books from both Catholic and Protestant writers. Leibniz developed the infinitesimal calculus independently from Isaac Newton, and became one of the most prolific inventors in the field of mechanical calculators. Leibniz is also well known for refining the binary number system, which is at the foundation of virtually all digital computers. He died on November 14, 1716.

Gottfried Leibniz គឺជាគណិតវិទូ និងជាទស្សនវិទូជនជាតិអាឡឺម៉ង់ កើតនៅថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1646។ គាត់កាន់កាប់កន្លែងដ៏លេចធ្លោមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគណិតវិទ្យា និងទស្សនវិជ្ជា។ គាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់ Friedrich Leibniz ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទស្សនវិជ្ជាសីលធម៌នៅ Leipzig ។ ម្តាយរបស់ Leibniz គឺ Catharina Schmuck ជាកូនស្រីរបស់មេធាវី និងប្រពន្ធទីបីរបស់ Friedrich Leibniz ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Friedrich Leibniz បានស្លាប់នៅពេលដែល Leibniz មានអាយុត្រឹមតែ 6 ឆ្នាំ ហើយគាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយម្តាយរបស់គាត់។

នៅអាយុប្រាំពីរឆ្នាំ Leibniz បានចូលសាលា Nicolai នៅ Leipzig ។ ទោះបីជាគាត់ត្រូវបានបង្រៀនភាសាឡាតាំងនៅសាលាក៏ដោយ Leibniz បានបង្រៀនខ្លួនគាត់ឱ្យកាន់តែជឿនលឿនភាសាឡាតាំងនិងក្រិកខ្លះនៅអាយុ 12 ឆ្នាំដែលជំរុញដោយចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ក្នុងការអានសៀវភៅរបស់ឪពុកគាត់។ នៅពេលគាត់រីកចម្រើនតាមសាលា គាត់ត្រូវបានបង្រៀនអំពីតក្កវិជ្ជា និងទ្រឹស្តីនៃការបែងចែកចំណេះដឹងរបស់អារីស្តូត។ Leibniz ច្បាស់ជាមិនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធរបស់ Aristotle ហើយបានចាប់ផ្តើមបង្កើតគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អំពីរបៀបកែលម្អវា។ ក្រោយមកក្នុងជីវិត លោក Leibniz រំលឹកថានៅពេលនេះ គាត់កំពុងព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីពិតខាងតក្កវិជ្ជា ដែលទោះបីជាគាត់មិនដឹងនៅពេលនោះ គឺជាគំនិតនៅពីក្រោយភស្តុតាងគណិតវិទ្យាដ៏តឹងរឹង។ ក៏ដូចជាការងារសាលារបស់គាត់ Leibniz បានសិក្សាសៀវភៅរបស់ឪពុកគាត់។ ជាពិសេសគាត់បានអានសៀវភៅ metaphysics និងសៀវភៅទេវវិទ្យាពីអ្នកនិពន្ធកាតូលិកនិងប្រូតេស្តង់។ Leibniz បានបង្កើតការគណនាគ្មានកំណត់ដោយឯករាជ្យពី Isaac Newton ហើយបានក្លាយជាអ្នកបង្កើតដ៏ពូកែបំផុតម្នាក់ក្នុងវិស័យម៉ាស៊ីនគិតលេខ។ Leibniz ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរសម្រាប់ការកែលម្អប្រព័ន្ធលេខគោលពីរ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រឌីជីថលស្ទើរតែទាំងអស់។ គាត់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៧១៦ ។

ប្រភព:

http://www.businessinsider.com/important-mathematicians-modern-world-2012-7?op=1

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Leibniz.html

Liu Hui

Liu Hui

Liu Hui គឺជាគណិតវិទូជនជាតិចិនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Cao Wei ក្នុងសម័យនគរទាំងបី(សាមកុក) (220-280) នៃប្រទេសចិន។ នៅឆ្នាំ 263 គាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅគណិតវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញរបស់ចិន "The Nine Chapters on the Mathematical Art" ។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ គាត់អាចជាគណិតវិទូដំបូងគេដែលរកឃើញ យល់ និងប្រើលេខអវិជ្ជមាន ដោយមិនមានការសង្ស័យ តាំងតែមុនអ្នកគណិតវិទូឥណ្ឌា Brahmagupta ។ នៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់នៅលើប្រាំបួនជំពូក គាត់បានបង្ហាញថា៖ ក្បួនដោះស្រាយសម្រាប់ការគណនា π (pi) ការលុបបំបាត់ Gaussian គោលការណ៍របស់ Cavalieri ដើម្បីស្វែងរកបរិមាណនៃស៊ីឡាំង និងចំនុចប្រសព្វនៃស៊ីឡាំងកាត់កែងពីរ។

ប្រភព:

https://lifethroughamathematicianseyes.wordpress.com/2015/01/17/the-sea-island-mathematical-manual/

Sir Isaac Newton

Newton

Sir Isaac Newton was an English physicist and mathematician born on January 4 1643 in Woolsthorpe Lincolnshire. He has been widely regarded as one of the most influential scientists of all time and as key figure in the scientific revolution. Newton formulated the laws of motion and gravitation, built the first practical reflecting telescope, formulated an empirical law of cooling, and studied the speed of light. He also made contributions to optics and shares credit with Gottfried Leibniz for the invention of infinitesimal calculus.

By far, Newton's most famous story is that when he developed the law of gravity. Young Isaac Newton first became interested in the force of gravity one day as he sat in contemplation under an apple tree and was suddenly struck on the head by a falling apple. The incident left Newton with a sore skull and a remarkable idea: what if gravity, the force that pulled apples out of trees, actually reached as high as the moon? From here, it was a short leap to the concept that Earth's gravity was responsible for keeping the moon in orbit and that the Sun's gravity was responsible for keeping the planets in orbit.

In 1687 Newton published his book Philosophiæ Naturalis Principa Mathematica "Mathematical Principles of Natural Philosophy" laid the foundations for most of classical mechanics and where he disclosed to the public his law of universal gravitation. Newton died on March 20, 1727.

Sir Isaac Newton គឺជាអ្នករូបវិទ្យា និងគណិតវិទូជនជាតិអង់គ្លេស កើតនៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា ឆ្នាំ 1643 នៅ Woolsthorpe Lincolnshire ។ គាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់គ្រប់ពេលវេលា និងជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងបដិវត្តន៍វិទ្យាសាស្ត្រ។ ញូតុនបានបង្កើតច្បាប់នៃចលនា និងទំនាញផែនដី បានបង្កើតកែវយឺតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងជាក់ស្តែងដំបូង បង្កើតច្បាប់នៃភាពត្រជាក់ជាក់ស្តែង និងសិក្សាពីល្បឿននៃពន្លឺ។ គាត់ក៏បានរួមចំណែកដល់អុបទិក និងចែករំលែកឥណទានជាមួយ Gottfried Leibniz សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតនៃការគណនាគ្មានកំណត់។

មកដល់ពេលនេះ រឿងដ៏ល្បីបំផុតរបស់ញូវតុន គឺនៅពេលដែលគាត់បង្កើតច្បាប់ទំនាញ។ យុវជន Isaac Newton ដំបូងបានចាប់អារម្មណ៍លើកម្លាំងទំនាញនៅថ្ងៃមួយ នៅពេលដែលគាត់អង្គុយសញ្ជឹងគិតនៅក្រោមដើមផ្លែប៉ោម ហើយភ្លាមៗនោះត្រូវបានផ្លែប៉ោមធ្លាក់ចំក្បាល។ ឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឱ្យញូវតុនឈឺចាប់លលាដ៍ក្បាលហើយមានគំនិតគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយ: ចុះយ៉ាងណាបើទំនាញផែនដី កម្លាំងដែលទាញផ្លែប៉ោមចេញពីដើមឈើ ពិតជាឡើងដល់ខ្ពស់ដូចព្រះច័ន្ទមែន? ពីទីនេះ វាគឺជាការលោតផ្លោះខ្លីមួយចំពោះគំនិតដែលថាទំនាញផែនដីមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាព្រះច័ន្ទនៅក្នុងគន្លង ហើយថាទំនាញរបស់ព្រះអាទិត្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាភពនានាក្នុងគន្លង។

នៅឆ្នាំ 1687 ញូតុនបានបោះពុម្ភសៀវភៅរបស់គាត់ Philosophiæ Naturalis Principa Mathematica "គោលការណ៍គណិតវិទ្យានៃទស្សនវិជ្ជាធម្មជាតិ" បានដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់មេកានិចបុរាណភាគច្រើនហើយជាកន្លែងដែលគាត់បានបញ្ចេញជាសាធារណៈនូវច្បាប់ទំនាញសកលរបស់គាត់។ ញូតុនបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី 20 ខែមីនាឆ្នាំ 1727 ។

ប្រភព:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.newton.ac.uk/newtlife.html

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/newton_isaac.shtml

http://www.dctech.com/eureka/short-stories/newton.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Emmy Noether

Noether

Emmy Noether, born in 1882, was a German mathematician who is well known for her incredible contributions to abstract algebra and theoretical physics. She was described as the most important woman in mathematics since she transformed the theories of algebras, rings, and fields.

She was initially going to teach English and French as she was qualified, but studied mathematics where her mathematician father taught at the University of Erlangen. In 1915, she joined the mathematics department at the University of Göttingen. Noether moved to the United States to work at Bryn Mawr College in Pennsylvania when she was dismissed from her university position for being Jewish. She died in 1935 four days after undergoing surgery for an ovarian cyst.

Emmy Noether កើតនៅឆ្នាំ 1882 គឺជាគណិតវិទូជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលល្បីល្បាញសម្រាប់ការរួមចំណែកមិនគួរឱ្យជឿរបស់នាងចំពោះពិជគណិតអរូបី និងរូបវិទ្យាទ្រឹស្តី។ នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​ពណ៌នា​ថា​ជា​ស្ត្រី​សំខាន់​បំផុត​ក្នុង​គណិតវិទ្យា ចាប់តាំងពី​នាង​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ្រឹស្ដី​នៃ​ពិជគណិត ចិញ្ចៀន និង​វាល។

ដំបូងឡើយ នាងនឹងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និងបារាំង ខណៈដែលនាងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែបានសិក្សាផ្នែកគណិតវិទ្យា ដែលឪពុកជាគណិតវិទូរបស់នាងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Erlangen ។ នៅឆ្នាំ 1915 នាងបានចូលបម្រើការងារផ្នែកគណិតវិទ្យានៅសកលវិទ្យាល័យ Göttingen ។ Noether បានផ្លាស់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យ Bryn Mawr ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នៅពេលដែលនាងត្រូវបានបណ្តេញចេញពីមុខតំណែងនៅសកលវិទ្យាល័យរបស់នាងដោយសារតែជាជនជាតិជ្វីហ្វ។ នាងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ 1935 បួនថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលការវះកាត់សម្រាប់ដុំគីសអូវែ។

ប្រភព:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether

Blaise Pascal

Pascal

Blaise Pascal was born on June 19, 1623 in Clermont-Ferrand, France. Pascal was a French mathematician, physicist, inventor writer and Christian philosopher. He was a child prodigy who was educated by his father, a tax collector, in Rouen. Pascal's earliest work was focused on applied natural sciences where he made important contributions to the study of fluids.

In 1642, at the age of 18, inspired by the idea of making his father's job of calculating taxes easier, Pascal invented the pascaline, which is an early calculator. The pascaline was a numerical wheel calculator with eight movable dials, each representing a numerical digit, such as ones, tens, and hundreds. The pascaline calculator was proficient at carrying simple operations such as addition, subtraction, multiplication, and division.

Pascal continued to influence mathematics throughout his life. In 1653, his Traité du triangle arithmétique-Treatise on the Arithmetical Triangle was used as an efficient presentation for binomial coefficients, and it is now a day's known as Pascal's triangle. Initially, Pascal read about this triangle in a Chinese book. He studied it rigorously, and is credited by having the honour of this triangle being in his name.

Pascal struggled with insomnia and a painful digestive disorder called dyspepsia from the time he was a teen, and over the years, Pascal's constant work took a toll on his already fragile health.

Pascal died from malignant stomach tumor on August 19, 1662. By that time, the tumor had spread into his brain. He was 39 years old at the time of his death.

Blaise Pascal កើតនៅថ្ងៃទី 19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1623 នៅ Clermont-Ferrand ប្រទេសបារាំង។ Pascal គឺជាគណិតវិទូជនជាតិបារាំង រូបវិទ្យា អ្នកនិពន្ធ អ្នកបង្កើត និងជាទស្សនវិទូគ្រីស្ទាន។ គាត់​ជា​ក្មេង​អួតអាង​ដែល​បាន​ទទួល​ការ​អប់រំ​ពី​ឪពុក​របស់​គាត់​ជា​អ្នក​ប្រមូល​ពន្ធ​នៅ Rouen ។ ការងារដំបូងបំផុតរបស់ Pascal គឺផ្តោតលើវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិដែលគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសិក្សាវត្ថុរាវ។

នៅឆ្នាំ 1642 នៅអាយុ 18 ឆ្នាំដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយគំនិតនៃការធ្វើឱ្យការងាររបស់ឪពុកគាត់ក្នុងការគណនាពន្ធកាន់តែងាយស្រួល Pascal បានបង្កើត pascaline ដែលជាម៉ាស៊ីនគិតលេខដំបូង។ ប៉ាស្កាលីនគឺជាម៉ាស៊ីនគិតលេខកង់ដែលមានលេខចុចដែលអាចចល័តបានចំនួនប្រាំបី ដែលនីមួយៗតំណាងឱ្យខ្ទង់លេខដូចជា មួយ ដប់ និងរាប់រយ។ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ ប៉ាស្កាលីន ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការសាមញ្ញដូចជា បូក ដក គុណ និងចែក។

Pascal បានបន្តមានឥទ្ធិពលលើគណិតវិទ្យាពេញមួយជីវិតរបស់គាត់។ នៅឆ្នាំ 1653 របស់គាត់ Traité du triangle arithmétique-Treatise on the Arithmetical Triangle ត្រូវបានគេប្រើជាការបង្ហាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មេគុណ binomial ហើយឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ត្រីកោណ Pascal ។ ដំបូង Pascal បានអានអំពីត្រីកោណនេះនៅក្នុងសៀវភៅចិន។ គាត់បានសិក្សាវាយ៉ាងម៉ត់ចត់ ហើយត្រូវបានគេសរសើរដោយការមានកិត្តិយសនៃត្រីកោណនេះនៅក្នុងឈ្មោះរបស់គាត់។

Pascal បានតស៊ូជាមួយនឹងការគេងមិនលក់ និងជំងឺរំលាយអាហារដ៏ឈឺចាប់ដែលហៅថា dyspepsia តាំងពីគាត់នៅវ័យជំទង់ ហើយប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ការងារឥតឈប់ឈររបស់ Pascal បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ដែលផុយស្រួយរួចទៅហើយ។

Pascal បានទទួលមរណៈភាពដោយសារដុំសាច់សាហាវនៅថ្ងៃទី 19 ខែសីហា ឆ្នាំ 1662។ នៅពេលនោះ ដុំសាច់នេះបានរីករាលដាលចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់។ គាត់មានអាយុ 39 ឆ្នាំនៅពេលគាត់ស្លាប់។

ប្រភព:

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Pascal.html

Conway, John. Guy, Richard. The Book of Numbers. Copernicus Books.

http://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

Plato

Plato

Plato was born to a wealthy family and was a student of the great philosopher Socrates. He was born in Athens, Greece, in 428 BC, and he is considered one of the most important Greek philosophers of history. Plato founded the Academy of Athens - it was an institution devoted to research and instruction in philosophy and the sciences. In fact, the sign above the Academy's entrance read "Let no-one ignorant of geometry enter here". There, students focused on important questions such as "What is the self?" and "What is human nature?". Aristotle was not only Plato's first student, but also one of his best. His works on philosophy, politics and mathematics were very influential and laid the foundations for Euclid's systematic approach to mathematics.

Plato studied the ontological status (categories of being) of mathematical objects. He is best known for his identification of the so-called Platonic Solids: the symmetrical, 3-dimensional tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron and icosahedron.

ផ្លាតូ​កើត​ក្នុង​គ្រួសារ​អ្នក​មាន ហើយ​ជា​សិស្ស​របស់​ទស្សនវិទូ​ដ៏​អស្ចារ្យ​សូក្រាត។ គាត់បានកើតនៅទីក្រុងអាថែន ប្រទេសក្រិច ក្នុងឆ្នាំ 428 មុនគ.ស ហើយគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទស្សនវិទូក្រិចដ៏សំខាន់បំផុតម្នាក់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ផ្លាតូបានបង្កើតបណ្ឌិត្យសភាក្រុងអាថែន - វាជាស្ថាប័នមួយដែលឧទ្ទិសដល់ការស្រាវជ្រាវ និងការណែនាំក្នុងទស្សនវិជ្ជា និងវិទ្យាសាស្ត្រ។ តាមពិតទៅ ផ្លាកសញ្ញានៅពីលើច្រកចូលសាលាបណ្ឌិត្យសភា អានថា "កុំឱ្យនរណាម្នាក់ល្ងង់ខ្លៅចូលទីនេះ" ។ នៅទីនោះ សិស្សបានផ្តោតលើសំណួរសំខាន់ៗដូចជា "តើខ្លួនឯងជាអ្វី?" និង "តើធម្មជាតិរបស់មនុស្សជាអ្វី?" ។ អារីស្តូត មិនត្រឹមតែជាសិស្សទីមួយរបស់ផ្លាតូប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាសិស្សពូកែម្នាក់របស់គាត់ទៀតផង។ ស្នាដៃរបស់គាត់លើទស្សនវិជ្ជា នយោបាយ និងគណិតវិទ្យាគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ ហើយបានដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធរបស់ Euclid ចំពោះគណិតវិទ្យា។

ផ្លាតូបានសិក្សាស្ថានភាព ontological (ប្រភេទនៃភាពជា) នៃវត្ថុគណិតវិទ្យា។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាល្អបំផុតសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នៃអ្វីដែលគេហៅថា Platonic Solids: ស៊ីមេទ្រី tetrahedron 3 វិមាត្រ គូប octahedron dodecahedron និង icosahedron ។

ប្រភព:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/warnerr/plato.htm

http://www.storyofmathematics.com/greek_plato.html

Pythagoras of Samos

Pythagoras

Pythagoras was a Greek mathematician born between 580 and 569 B.C. on the Aegean island Samos. Our knowledge of the life of Pythagoras is scanty, and little can be said with certainty. The information known to date about Pythagoras has been filtered down from early writers who competed with each other in inventing fables concerning his travels, miraculous powers, and teachings. Pythagoras founded a school in southern Italy; this school, considered an academy of philosophy, mathematics, and natural science developed into a closely interweaved brotherhood with secret rites and observances. The school tried strictly to regulate the diet and way of life of its members, and to impose a common method of education. The students of this school concentrated in four subjects of study: arithmetic, geometry, music, and astronomy. When Pythagoras was about 60 years old, he married one of his students, Theano. She was a remarkably able mathematician who inspired Pythagoras during the latter years of his life, and also contributed to broadcast his teaching system after his death. Long after Pythagoras' death in 500 B.C, the brotherhood continued to exist for at least two more centuries. Pythagoreans had strange initiations, rites and prohibitions. For example, they refused to eat beans, drink wine, and pick up anything that had fallen, or stir a fire with an iron. They insisted, in addition to these curious taboos, on a life of virtue, especially of friendship. The five pointed star, or pentagram, was used as a sign whereby members of the brotherhood could recognize one another.

Pythagoras is well known by his contribution in the area of geometry, and has been accredited with the Pythagorean Theorem within geometry. This theorem states that in a right- angled triangle the area of the square on the hypotenuse (the longest side of a right angled triangle) is equal to the sum of the areas of the squares of the other two sides, that is c2=a2+b2.

Pythagoras គឺជាគណិតវិទូជនជាតិក្រិចដែលកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ 580 និង 569 B.C. នៅលើកោះ Aegean Samos ។ ចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីជីវិតរបស់ Pythagoras គឺខ្វះខាត ហើយអាចនិយាយបានតិចតួច។ ព័ត៌មានដែលគេស្គាល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអំពី Pythagoras ត្រូវបានច្រោះចេញពីអ្នកនិពន្ធសម័យដើម ដែលបានប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបង្កើតរឿងព្រេងទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ អំណាចអព្ភូតហេតុ និងការបង្រៀនរបស់គាត់។ Pythagoras បានបង្កើតសាលាមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលី។ សាលានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសាលាទស្សនវិជ្ជា គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាភាតរភាពដែលទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពិធីសម្ងាត់ និងការប្រតិបត្តិ។ សាលាបានព្យាយាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបអាហារ និងរបៀបរស់នៅរបស់សមាជិករបស់ខ្លួន និងដាក់វិធីសាស្ត្រអប់រំទូទៅមួយ។ សិស្សនៃសាលានេះផ្តោតទៅលើមុខវិជ្ជាសិក្សាចំនួនបួនគឺ នព្វន្ធ ធរណីមាត្រ តន្ត្រី និងតារាសាស្ត្រ។ នៅពេលដែល Pythagoras មានអាយុប្រហែល 60 ឆ្នាំគាត់បានរៀបការជាមួយសិស្សរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះ Theano ។ នាងគឺជាគណិតវិទូដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលបានបំផុសគំនិត Pythagoras ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ ហើយក៏បានរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធបង្រៀនរបស់គាត់បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់។ យូរបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ Pythagoras ក្នុង 500 B.C ភាពជាបងប្អូននៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងហោចណាស់ពីរសតវត្សទៀត។ Pythagoreans មានគំនិតផ្តួចផ្តើមចម្លែក ពិធី និងការហាមឃាត់។ ជាឧទាហរណ៍ ពួកគេបានបដិសេធមិនបរិភោគសណ្តែក ផឹកស្រា ហើយរើសរបស់ដែលធ្លាក់ ឬកូរភ្លើងដោយដែក។ ពួកគេបានទទូចបន្ថែមលើបម្រាមដែលចង់ដឹងចង់ឃើញទាំងនេះ លើជីវិតប្រកបដោយគុណធម៌ ជាពិសេសមិត្តភាព។ ផ្កាយប្រាំចង្អុល ឬ pentagram ត្រូវបានគេប្រើជាសញ្ញាមួយដែលសមាជិកនៃភាតរភាពអាចស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក។

Pythagoras ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ដោយការរួមចំណែករបស់គាត់នៅក្នុងផ្នែកនៃធរណីមាត្រ ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទ្រឹស្តីបទពីថាហ្គោរនៅក្នុងធរណីមាត្រ។ ទ្រឹស្តីបទនេះចែងថានៅក្នុងត្រីកោណមុំខាងស្តាំ តំបន់នៃការ៉េនៅលើអ៊ីប៉ូតេនុស (ផ្នែកវែងបំផុតនៃត្រីកោណមុំខាងស្តាំ) គឺស្មើនឹងផលបូកនៃផ្ទៃដីនៃការ៉េនៃភាគីទាំងពីរផ្សេងទៀត នោះគឺ c2=a2+b2.

ប្រភព:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Pythagoras.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras

Alan Turing

Turing

Alan Turing, born on June 23, 1912, was a British mathematician, logician, cryptanalyst, and computer scientist. He gave definitions of the concepts of algorithm and computation with his Turing machine, which is essentially a model of a computer. He was also responsible for decoding German messages during World War II.

After World War II, he designed the ACE at the National Physics Laboratory, which is a stored-program computer. He then helped develop Manchester computers at Manchester University, ultimately leading him to become fascinated by mathematical biology, writing several papers on this subject.

His homosexuality leaded to him being prosecuted in the United Kingdom in 1952. He accepted being injected with female hormones rather than going to jail. He died on June 7, 1954 due to cyanide poisoning. Whether it was suicide or an accident is still unknown to date. However, he was found dead with a half-eaten apple beside him, and he was a big fan of Snow White and the Seven Dwarfs... enough said.

លោក Alan Turing កើតនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1912 គឺជាគណិតវិទូជនជាតិអង់គ្លេស អ្នកតក្កវិជ្ជា អ្នកវិភាគគ្រីបតូ និងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ គាត់បានផ្តល់និយមន័យនៃគោលគំនិតនៃក្បួនដោះស្រាយ និងការគណនាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Turing របស់គាត់ ដែលជាគំរូនៃកុំព្យូទ័រ។ គាត់ក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះការឌិកូដសាររបស់អាឡឺម៉ង់កំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 ។

បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 គាត់បានរចនា ACE នៅមន្ទីរពិសោធន៍រូបវិទ្យាជាតិដែលជាកុំព្យូទ័រផ្ទុកកម្មវិធី។ បន្ទាប់មកគាត់បានជួយអភិវឌ្ឍកុំព្យូទ័រ Manchester នៅសាកលវិទ្យាល័យ Manchester ទីបំផុតនាំឱ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងជីវវិទ្យាគណិតវិទ្យាដោយសរសេរឯកសារជាច្រើនលើប្រធានបទនេះ។

ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់គាត់បាននាំឱ្យគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ 1952 ។ គាត់ទទួលយកការចាក់អ័រម៉ូនភេទស្រីជាជាងការជាប់គុក។ គាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1954 ដោយសារតែការពុល cyanide ។ ថា​តើ​វា​ជា​ការ​ធ្វើ​អត្តឃាត ឬ​ជា​ឧបទ្ទវហេតុ​នោះ​នៅ​មិន​ទាន់​ដឹង​នៅឡើយ​ទេ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមដែលញ៉ាំពាក់កណ្តាលនៅក្បែរគាត់ ហើយគាត់គឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំរបស់ Snow White and the Seven Dwarfs... គ្រប់គ្រាន់បាននិយាយ។

ប្រភព:

http://www.alanturing.net/

http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing

Zu Chongzhi

Zu Chongzhi

Zu Chongzhi (429-500 AD), courtesy name Wenyuan, was a Chinese mathematician, astronomer, writer and politician during the Liu Song and Southern Qi dynasties.

One of his famous achievements is deriving two approximations of pi, (3.1415926535897932...) which held as the most accurate approximation for π for over nine hundred years. His best approximation was between 3.1415926 and 3.1415927, with 355/113 (密率, close ratio) and 22/7 (約率, approximate ratio) being the other notable approximations. He obtained the result by approximating a circle with a 24,576 (= 213 × 3) sided polygon. This was an impressive feat for the time, especially considering that the device Counting rods he used for recording intermediate results were merely a pile of wooden sticks laid out in certain patterns.

Zu Chongzhi (429-500 AD) ឈ្មោះគួរសម Wenyuan គឺជាគណិតវិទូ តារាវិទូ អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកនយោបាយជនជាតិចិន ក្នុងកំឡុងរាជវង្ស Liu Song និងភាគខាងត្បូង Qi។

សមិទ្ធិផលដ៏ល្បីមួយរបស់គាត់គឺបានមកពីការប៉ាន់ស្មានចំនួនពីរនៃ pi, (3.1415926535897932...) ដែលចាត់ទុកជាការប៉ាន់ស្មានត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ π អស់រយៈពេលជាងប្រាំបួនរយឆ្នាំមកហើយ។ ការប៉ាន់ស្មានដ៏ល្អបំផុតរបស់គាត់គឺនៅចន្លោះ 3.1415926 និង 3.1415927 ជាមួយនឹង 355/113 (密率 សមាមាត្រជិតស្និទ្ធ) និង 22/7 (約率 សមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែល) គឺជាការប៉ាន់ប្រមាណគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផ្សេងទៀត។ គាត់ទទួលបានលទ្ធផលដោយការប៉ាន់ស្មានរង្វង់ដែលមានពហុកោណចំហៀង 24,576 (= 213 × 3) ។ នេះ​ជា​ស្នាដៃ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​មួយ​សម្រាប់​ពេល​នោះ ជា​ពិសេស​ការ​ពិចារណា​ថា ឧបករណ៍​រាប់​កំណាត់​ដែល​គាត់​ប្រើ​សម្រាប់​ថត​លទ្ធផល​កម្រិត​មធ្យម​គឺ​គ្រាន់​តែ​ជា​គំនរ​ឈើ​ដែល​ដាក់​តាម​លំនាំ​ជាក់លាក់​ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រភព:

https://en.wikipedia.org/wiki/Zu_Chongzhi